Dəllər

Tarix: 9-12-2014 // saat: 09:34
Dəllər kəndi 1824-cü ilə aid sənəddə ġirvan əyalətinin Xançoban mahalı tərkibində Daliral (Dəlilərin rus dilində təhrif olunmuş forması) kəndi kimi qeyd olunmuşdur. Həmin dövrdə kəndin 15 ailəlik nüfusu var idi. Dəllər toponimi dəli və -lər hissəciklərindən ibarət olub, "igidlər", "qəhrəmanlar" mənasındadır.Dəli etnonimi tele Ģəklində hunların bir tirəsinin adı kimi də məlumdur.Tofiq Əhmədov Dəllər toponimini tele tayfası ilə əlaqələndirir.

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN