Barmipərdi

Tarix: 9-12-2014 // saat: 09:19
Ağsunun itib-batmış kəndlərindən biri Barmipərdi kəndidir.Bu kənd Muradlı ilə Ağarx kəndi ərazisində Nazır çayı üzərində yerləşirdi. XIX - əsrin vergi sənədlərində Barmipərdi kəndinin adına rast gəlinmir.Bənəcik - Bənəcik oykonimi iki hissədən (bənə-cik) barətdir.Birinci komponent bənəbinə olub, elat məskəni kimi tanınan "binə" anlamındadır, -cik isə kiçiklik bildirən şəkilçidir. Bənəcik /binəcik, kiçik binə, məskən deməkdir.

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN