Daşdəmirbəyli

Tarix: 9-12-2014 // saat: 09:33
1851-ci ilə aid mənbələrdə daşdəmirbəyli obasının adı çəkilir. Obanın başçısı kimi Lütfəli bəy Daşdəmir bəy oğlu yad olunur. Oykonim mərzili tayfasının daşdəmirbəyli tirəsinin adındandır. Oba öz adını Daşdəmir bəyin adından götürmüş, oturaq həyata keçdikdən sonra isə məskunlaşdıqları kəndə eyni 41adı vermişdir.Şirvan düzündə məskunlaşmış daşdəmirbəyli obası inzibati cəhətdən Şamaxı qəzasının Xançoban dairəsinə daxil olmuşdur. XIX əsrin 70-ci illərində 10 ailədən, sonlarında isə cəmi 7 ailədən ibarət olan kiçik icma idi.

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN