İbtidai siniflər üçün "Ağsu Yay Məktəbi"

 Orta əsr Ağsu şəhəri arxeoloji turizm kompleksində pedaqoq Gülnaz Mehdiyevanın 1-4-cü sinif şagirdləri üçün "Ağsu Yay Məktəbi" təşkil edilir. Məktəbdə uşaqların iştirakı ödənişsizdir. Qeydiyyata düşməyə tələsin. Dərslər 1 iyuldan başlanır.

Tarix: 17-6-2019 // saat: 22:10
1-ci sinif üçün
1) Dərslər həftədə 3 dəfə hər biri 120 dəqiqə olmaqla tədris olunur.
2) Dərslər 1 iyuldan - 25 avqusta qədər 7 həftə olmaqla tədris olunur.
3) Dərslər 1-3-5-ci günlər saat 09:00-11:00 olmaqla tədris olunur.
4) Dərslərdə sabit olaraq ana-dili, riyaziyyat, oxuyub anlama-nağıl saatı, məntiq, zehni oyunlar, zehni rəngləmələr tədris olunur.
 
Dərslərdə;
1) Bazar ertəsi
a) Ana-dili (45 dəq.)
b) Riyaziyyat (45 dəq.)
c) Zehni oyunlar, məntiq (30 dəq.)
 
2) Çərşənbə
a) Ana-dili (45 dəq.)
b) Riyaziyyat (45 dəq.)
c) Oxuyub anlama-nağıl saatı (30 dəq.)
 
3) Cümə 
a) Ana-dili (45 dəq.)
b) Riyaziyyat (45 dəq.)
c) Zehni rəngləmə, məntiq (30 dəq.)
 
1-ci sinif ana-dili fənn mövzuları
1-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Əlifba, səs, hərf, sait samit
2) Çərşənbə - Sait və samitin növlərinin tətbiqi
3) Cümə - Heca, açıq və qapalı heca
2-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Söz anlayışı, ad bildirən sözlər
2) Çərşənbə - Əlamət bildirən sözlər
3) Cümə - Ad və əlamət bildirən sözlərin əlaqəsi
3-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Hərəkət bildirən sözlər
2) Çərşənbə - Hərəkət bilirən sözlərdə zaman anlayışı
3) Cümə -Təkrar
4-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Hərəkət və ad bildirən sözlərin əlaqəsi
2) Çərşənbə - Söz birləşmələri
3) Cümə - Təkrar
5-ci həftə
1) Bazar ertəsi -Məcazi mənalı sözlər
2) Çərşənbə - Yaxın mənalı sözlər
3) Cümə -Təkrar
6-cı həftə
1) Bazar ertəsi - Söz oyunu,hecaları dəyişməklə sözləri yenidən qur
2) Çərşənbə - Cümlə anlayışı
3) Cümə - Cümlənin növləri haqqında
7-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Nəzakətli ifadələr haqqında
2) Çərşənbə -Şifahi ədəbi nümunələr haqqında
3) Cümə -Təkrar
 
1-ci sinif üçün riyaziyyat fənn mövzuları
1-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Rəqəmlər haqqında,irəliyə və geriyə sayma haqqında
2) Çərşənbə - Cüt-cüt saymaq haqqında
3) Cümə - Qruplaşdırma anlayışı
2-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Az,çox,bərabər anlayışı
2) Çərşənbə - Ədəd oxu anlayışı
3) Cümə - Modelləşdirmə,təkrar
3-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Toplama anlayışı,misal həlli
2) Çərşənbə - Çıxma anlayışı,misal həlli
3) Cümə -Toplama və çıxmanın əlaqəsi
4-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Məsələ anlayışı, məsələ həlli
2) Çərşənbə - İki qatı anlayışı
3) Cümə - Sıfır anlayışı, təkrar
5-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Sadə fiqurlarla tanışlıq
2) Çərşənbə - Fiqurların perimetr anlayışı haqqında
3) Cümə - Simmetriya, təkrar
6-cı həftə
1) Bazar ertəsi - Tutum haqqında
2) Çərşənbə - Kütlə haqqında
3) Cümə - Məsələ həlli, təkrar
7-ci həftə
1) Bazar ertəsi -Vaxt anlayışı
2) Çərşənbə -Pullar
3) Cümə -Təkrar
 
1-ci sinif üçün oxuyub anlama
Mətnə uyğun başlığın seçilməsi
Mətnin məğzinə uyğun sualların cavablandırılması
Mətnin əsas mövzusunun müəyyən edilməsi
Cümlələləri düzgün sıralamaqla mətnin qurulması
Mətnin düzgün məntiqi sonluqla tamamlanması
Mətndə fərqləndirilmiş sözlər 
Mətndə buraxılmış boşluğun tamamlanması
 
1-ci sinif üçün məntiq
Şifrəli əməllər
Ardıcıllıqlar
Rəqəm şəkil
Qruplaşdırma
Tərəzilər
 
Bunlarla yanaşı 1-ci siniflər üçün zehni qüvvətləndirici rəngləmə məşğələsi, zehni qüvvətləndirici fiqurlarla məşğələ, nağıl saatı - tədris edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
 
2 və 3-cü siniflər üçün
1) Dərslər həftədə 3 dəfə hər biri 180 dəqiqə olmaqla tədris olunur.
2) Dərslər 1 iyuldan - 25 avqusta qədər 7 həftə olmaqla tədris olunur.
3) Dərslər 1-3-5 ci günlər saat 11:00-14:00 olmaqla tədris olunur.
4) Dərslərdə sabit olaraq ana-dili, riyaziyyat, oxuyub anlama - nağıl saatı, məntiq, zehni oyunlar, zehni rəngləmələr tədris olunur.
 
Dərslərdə;
1) Bazar ertəsi
a) Ana-dili (60 dəq.)
b) Riyaziyyat (60 dəq.)
c) Zehni oyunlar, məntiq (60 dəq.)
2) Çərşənbə
a) Ana-dili (60 dəq.)
b) Riyaziyyat (60 dəq.)
c) Oxuyub anlama - nağıl saatı (60 dəq)
3) Cümə
a) Ana-dili (60 dəq)
b) Riyaziyyat (60 dəq)
c) Zehni rəngləmə, məntiq (60 dəq)
 
Ana-dili fənn mövzuları
1-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Hərf, səs, sait, samit haqqında
2) Çərşənbə - Heca haqqında, növləri
3) Cümə - Böyük və kiçik hərflər yazılan sözlər haqqında
2-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Düzgün deyiliş və yazılış haqqında, sait və samitlərin yazılışı haqqında
2) Çərşənbə - Söz anlayışı, mürəkkəb sözlər haqqında
3) Cümə - Təkrar
3-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Ad bildirən sözlər - isimlər haqqında
2) Çərşənbə - Əlamət bildirən sözlər - sifətlər haqqında
3) Cümə - Təkrar
4-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Hərəkət bildirən sözlər, zaman anlayışı
2) Çərşənbə - Həqiqi və məcazi, sinonim, antonim, omonim
3) Cümə - Mürəkkəb sözlər
5-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Təkrar
2) Çərşənbə - Digər əsas nitq hissələri haqqında qısa məlumat
3) Cümə - Cümlə, növləri haqqında
6-cı həftə
1) Bazar ertəsi - Termin və numerativ sözlər haqqında
2) Çərşənbə - Səbəb nəticə əlaqəsi haqqında
3) Cümə - Cümlə üzvləri haqqında  
7-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Şifahi ədəbiyyat nümunələri haqqında məlumat
2) Çərşənbə - Təkrar
3) Cümə - Təkrar
 
Riyaziyyat fənn mövzuları
1-ci həftə
1)Bazar ertəsi - Yüz dairəsində ədələr, təklik, onluq anlayışı
2)Çərşənbə - Yüzlük kvadrat haqqında
3)Cümə - Sütun şəkilində hesab haqqında
2-ci həftə
1)Bazar ertəsi - Fiqurlarla tanışlıq, til, təpə anlayışı
2)Çərşənbə - Perimetr, sahə haqqında
3)Cümə - Təkrar, məsələ həlli
3-cü həftə
1)Bazar ertəsi - Yuvarlaqlaşma haqqında
2)Çərşənbə - Vaxt haqqında
3)Cümə - Təkrar, məsələ həlli
4-cü həftə
1)Bazar ertəsi - Xətt haqqında, perependikulyar və paralellik
2)Çərşənbə - Pullarımız
3)Cümə - Təkrar, məsələ həlli
5-ci həftə
1)Bazar ertəsi - Mötərizəli ifadələr haqqında, məsələ həlli
2)Çərşənbə - Kordinat şəbəkəsi haqqında
3)Cümə - Təkrar
6-cı həftə
1)Bazar ertəsi - Uzunluq haqqında, məsələ həlli
2)Çərşənbə - Kütlə haqqında, məsələ həlli
3)Cümə - Təkrar
7-ci həftə
1)Bazar ertəsi - Vurma və bölmə haqqında
2)Çərşənbə - Vurma və bölmə haqqında
3)Cümə - Təkrar
 
Məntiq fənn mövzuları
Ardıcıllıq
Rəqəm şəkil əlaqələri
Şifrəli əməllər
Cədvəllər
Qruplaşdırma
Hərəkətlər
Fiqurlar arasındakı əlaqə
 
Oxuyub anlama
Mətnə uyğun başlığın seçilməsi
Mətnin əsas mövzusunun müəyyən edilməsi
Mətnin düzgün məntiqi sonluqla tamamlanması
Cümlələri düzgün sıralamaqla mətnin qurulması
Mətnə uyğun atalar sözünün seçilməsi
Mətnə uyğun olmayan cümlənin tapılması
Mətndə hansı ünsürə yer verilməmişdir: yer, zaman, şəxs, hadisə
Bunlarla yanaşı 2-3- cü siniflər üçün zehni qüvvətləndirici rəngləmə məşğələsi, zehni qüvvətləndirici, fiqurlarla məşğələ, oxu saatı tədris edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
 
4-cü sinif üçün
1) Dərslər həftədə 3 dəfə hər biri 180 dəqiqə olmaqla tədris olunur.
2) Dərslər 1 iyuldan - 25 avqusta qədər 7 həftə olmaqla tədris olunur.
3) Dərslər 1-3-5 ci günlər saat 15;00-18;00 olmaqla tədris olunur.
4) Dərslərdə sabit olaraq ana-dili, riyaziyyat, oxuyub anlama, nağıl saatı, məntiq, zehni oyunlar, zehni rəngləmələr tədris olunur.
Dərslərdə;
1) Bazar ertəsi
a) Ana dili (60 dəq.)
b) Riyaziyyat (60 dəq.)
c) Zehni oyunlar, məntiq (60 dəq.)
2) Çərşənbə
a) Ana dili (60 dəq.)
b) Riyaziyyat (60 dəq.)
c) Oxuyub anlama - nağıl saatı (60dəq.)
3) Cümə
a) Ana dili (60 dəq.)
b) Riyaziyyat (60dəq.)
c) Zehni rəngləmə, məntiq (60dəq.)
 
Ana dili fənn mövzuları
1-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Danışıq səsləri haqqında
2) Çərşənbə - Fonetik təhlil
3) Cümə - Ahəng qanunu haqqında
2-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Kök və şəkilçi haqqında
2) Çərşənbə - Şəkilçilərin növləri
3) Cümə - Təkrar
3-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Əsas nitq hissələri
2) Çərşənbə - Əsas nitq hissələri
3) Cümə - Təkrar
4-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Sinonim, Omonim, Antonim, Termin haqqında
2) Çərşənbə - Köməkçi nitq hissələri haqqında
3) Cümə - Təkrar
5-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Həqiqi və məcazilik, frazeoloji ifadələr
2) Çərşənbə - Cümlə haqqında, növləri
3) Cümə - Təkrar
6-cı həftə
1) Bazar ertəsi - Səbəb nəticə əlaqəsi haqqında
2) Çərşənbə - Cümlə üzvləri haqqında
3) Cümə - Cümlə üzvləri haqqında
7-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Durğu işarələri
2) Çərşənbə - Sifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri
3) Cümə - Təkrar
 
Riyaziyyat fənn mövzuları
1-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Vurma və bölmə vərdişləri haqqında
2) Çərşənbə - Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında
3) Cümə - Təkrar, məsələ həlli
2-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Vurmanın yerdəyişmə, paylama, qruplaşdırma xassələri haqqında
2) Çərşənbə - Tam hissə modeli haqqında
3) Cümə - Təkrar, məsələhəlli
3-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Yuvarlaqlaşdırma haqqında
2) Çərşənbə - Qalıqlı bölmə
3) Cümə - Təkrar
4-cü həftə
1) Bazar ertəsi - Hərəkət haqqında
2) Çərşənbə - Hərəkət haqqında
3) Cümə - Təkrar
5-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Uzunluq haqqında
2) Çərşənbə - Kütlə haqqında
3) Cümə - Tutum haqqında 
6-cı həftə
1) Bazar ertəsi - Çoxbucaqlılar haqqında
2) Çərşənbə - Perimetr, sahə haqqında
3) Cümə - Kəsrlər haqqında
7-ci həftə
1) Bazar ertəsi - Kordinat şəbəkəsi haqqında
2) Çərşənbə - Məlumatın təqdim olunması
3) Cümə - Təkrar
 
Məntiq fənn mövzuları
Ardıcıllıq
Rəqəm şəkil əlaqələri
Şifrəli əməllər
Cədvəllər
Qrafiklər
Hərəkətlər
Tərəzilər
 
Oxuyub anlama
Mətnə uyğun başlığın seçilməsi
Mətnin əsas mövzusunun müəyyən edilməsi
Mətnin düzgün məntiqi sonluqla tamamlanması
Cümlələri düzgün sıralamaqla mətnin qurulması
Mətnə uyğun atalar sözünün seçilməsi
Əsərin ideyasını ifadə edən cümlənin tapılması
Bunlarla yanaşı 4-cü   siniflər üçün zehni qüvvətləndirici rəngləmə məşğələsi, zehni qüvvətləndirici fiqurlarla məşğələ, nağıl saatı tədris edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
 
Əlaqə:
Tel: +994508764043 (vatsap)
Email: miraspresscenter@gmail.com

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN