Arxeologiya günü / Day of Archaeology

HƏR İL İYUL AYININ MÜXTƏLİF GÜNLƏRİNDƏ KEÇİRİLƏN ARXEOLOGİYA GÜNÜ ARTIQ ÜÇÜNCÜ İLDİR Kİ, AZƏRBAYCANDA MİRAS MƏDƏNİ İRSİN ÖYRƏNİLMƏSİNƏ KÖMƏK İCTİMAİ BİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN QEYD OLUNUR. BÜTÜN İŞTİRAK ETMƏK İSTƏYƏN İRSSEVƏRLƏRİ AĞSUYA DƏVƏT EDİRİK.

Tarix: 23-7-2016 // saat: 00:58
 II AĞSU ARXEOLOGİYA FESTİVALI
29 İyul 2016
Orta Әsr Ağsu Şәhәri Turizm Kompleksi
Ağsu, Azərbaycan
 
HƏR İL İYUL AYININ MÜXTƏLİF GÜNLƏRİNDƏ KEÇİRİLƏN ARXEOLOGİYA GÜNÜ ARTIQ ÜÇÜNCÜ İLDİR Kİ, AZƏRBAYCANDA MİRAS MƏDƏNİ İRSİN ÖYRƏNİLMƏSİNƏ KÖMƏK İCTİMAİ BİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN QEYD OLUNUR. BÜTÜN İŞTİRAK ETMƏK İSTƏYƏN İRSSEVƏRLƏRİ AĞSUYA DƏVƏT EDİRİK.
1. "İLK ORTA ƏSRLƏRDƏ ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİ - MEHRƏVAN QALASI" SƏRGİSİ
ORTA ƏSR AĞSU ŞƏHƏRİ ARXEOLOJİ TURİZM KOMPLEKSİ CÜMƏ MƏSCİDİ SƏRGİ ZALI
2. "SƏN DƏ BİZƏ QOŞUL" İNTERAKTİV TAMAŞASI (MÜƏLLİF ARZU SOLTAN) VƏ UŞAQLARIN RƏQSİ (RƏHBƏR: HATƏM QƏHRƏMANLI)
ORTA ƏSR AĞSU ŞƏHƏRİ ARXEOLOJİ TURİZM KOMPLEKSİ ŞƏHƏR MEYDANI QAZINTI SAHƏSİ
3. "SAXSIDAN TƏTBİQİ SƏNƏTƏ: NAXIŞLAR NƏDƏN DANIŞIR?" SEMİNARI
PROF.DR. QAFAR CƏBİYEV / PROF.DR. KÜBRA ƏLİYEVA
ORTA ƏSR AĞSU ŞƏHƏRİ ARXEOLOJİ TURİZM KOMPLEKSİ KONFRANS ZALI
 
ÖZÜ GƏLƏN İŞTİRAKÇILAR ÜÇÜN QEYDİYYAT XƏRCİ - 5 MANAT
MİRASIN TƏŞKİL ETDİYİ AVTOBUSLA GƏLƏNLƏR ÜÇÜN - 15 MANAT
 ƏLAQƏ: 0508764043
 MƏDƏNİ İRSİMİZ KİMLİYİMİZDİR, TANIYAQ...
 
II AGSU ARCHAEOLOGY FESTIVAL
29 July 2016
Medieval Agsu Town Archaeological Tourism Complex 
Agsu, Azerbaijan 
 
Day of Archaeology is held every year in different days of July by MIRAS Social Organzation in Support of Studying of Cultural Heritage in Azerbaijan. All heritage lovers are invited to Agsu in Day of Archaeology. 
AGENDA
1.  Exhibition "Urban civilization in early Medieval Mehravan Tower" 
Juma Mosque hall. Medieval Agsu Archaeological Tourism Complex 
2. " JOIN US" INTERACTIVE PERFORMANCE (author Arzu Soltan) And Children Dance (director: Hatem GAHRAMANLI)
Medieval Agsu Town Archaeological Tourism Complex, excavation site square
3. Seminar Entitled “From Pottery to Applied art: What Do Ornaments Deal With?”
Prof. Gafar Jabiyev / Prof. Kubra Aliyeva
Conference Hall Of Medieval Agsu Town Archaeological Tourism Complex
 
REGISTRATION FEE FOR PARTICIPANTS ARRIVING THEMSELVES - 5 AZN
REGISRATION FEE FOR PARTICIPANTS ARRIVING BY BUS ARRANGED BY MIRAS- 15 AZN
CONTACT: 0508764043  
LET’S OWN AND RECOGNIZE OUR CULTURAL HERITAGE,OUR IDENITY!

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN