Xanazad

Tarix: 9-12-2014 // saat: 09:50
XIX əsrin əvvəllərində şirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olan kəndlərdən biri Xanazad kəndi olmuşdur. 1824-cü ilə aid arxiv sənədlərində Xanazad kəndində 4 ailə yaşadığı qeyd edilir. Xanazad kəndi müasir Qaraqoyunlu kəndinin yaxınlığında idi.Xasıdərə - 1824-cü ildə şirvan əyalətinin Houz mahalına daxil olan Xası kəndində 7 ailə yaşayırdı. Sonralar Xası oykoniminə dərə hissəciyi artırılmış, oykonim Xasıdərə formasını almışdır. Bu ailələrin hamısı Quba əyalətindən gəlmə idi. Elə bu səbəbdən 1936-cı ilə kimi bu kənd Qubalı adlanmışdır.

Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN